5 de febrer de 2009

NAMIFEST PEDAGÒGIC

Article publicat a la revista Infància nº 166 de gener-febrer 2009 pag. 46

Un grup de mestres i professors dels diferents nivells educatius, preocupats per la difusió de creences sobre l'escola espanyola que distorsionen greument la realitat...generalitzant una manera de pensar segons la gual avui a l'escola s'ensenyen pocs continguts, es fan activitats irrellevants, els nivells d'exigència baixen, els i les alumnes són pitjors que els d'abans i hi ha "molta pedagogia" i poc ensenyament(...) preocupats, en definitiva, perquè l'educació, a diferència d'altres activitats de gran incidència social com la medicina o la justícia, siga analitzada i valorada socialment des de concepcions simples i caduques... Han decidit manifestar-se col·lectivament i fer públiques les seves opinions en un manifest que, de forma clara i concisa analitza i rebat algunes de las afirmacions i judicis que des de fa un temps venen fent sobre l'escola alguns mitjans de comunicació i persones amb impacte mediàtic (pertanyents a l'àmbit de la literatura, de la universitat, de la intel·lectualitat, etc.) que divulguen aquestes creences amb arguments molt pobres, a voltes també insultants, posant en evidència una visió poc rigorosa sobre l'escola i sobre els processos que hi tenen lloc. L'objectiu del Manifest és aconseguir la màxima difusió i recolzament.
Per llegir el manifest íntegrament i adherir-s'hi, si es desitja cal fer-ho a:

Manifest